Forsiden > Rådgiverstilling

Rådgiverstilling

Vi søger løbende frivillige rådgivere/terapeuter igennem en samtale og derefter indmeldelse I Narrative Perspektivers Aftenrådgivning.

Udskiftningen er løbende, da især de unge psykolog og socialrådgiverstuderende ofte finder godt og krævende arbejde efter at have været hos os i 2-3 år. Vi takker dem alle for deres tilføjelse af god læring og samarbejde og især terapiforløb til mennesker, som ikke har råd til betalte samtaler. Vi tilbyder godt fællesskab, en god læringskultur og større faglige kvalifikationer over tid med gratis kurser og gruppetræning.

Narrative Perspektivers aftenrådgivning, består af snarligt færdige psykologi-studerende, psykologer, socialrådgivere, og pædagoger og alle færdigt uddannede som psykoterapeuter med narrativ psykoterapeutisk efteruddannelse. Vi tilbyder samtaler og rådgivning til unge fra 16 år, voksne og par med vanskeligheder i livet, og problemstillingerne vi møder spænder derfor vidt. Vi arbejder ud fra en poststrukturalistisk/narrativ referenceramme. Samtalerne foregår altid i rådgiver-makkerpar, to-og-to. Rådgivningen arbejder på tirsdage fra kl. 17.30-21.00 i lige uger, dertil hører en månedlig møde- og supervisions-aften fra kl. 17.00-20.00

Vi lægger vægt på:

  • At du har narrativ samtaleerfaring.
  • At du kan være en del af organisationen i min. 1 år.
  • At du er på slut bachelor eller kandidaten – sidste del af dit psyk. studie /soc.rådgiver studie eller anden relevant uddannelsen og er på vej, eller har færdiggjort din praktikperiode.
  • At du er færdiguddannet socialrådgiver, pædagog, sygeplejeske, lærer , psykolog og har psykoterapeutisk efteruddannelse/erfaring fra andre arbejdspladser/rådgivninger.

Så har du lyst til at udvide din narrative praksiserfaring og samtidig modtage kvalificeret supervision, så send en ansøgning til:

raadgivning@narrativeperspektiver.dk

Mange hilsner fra cand.psych. Anne Saxtorph, Narrative Perspektivers Aftenrådgivning