Forsiden > Undervisere

Undervisere

Underviserne som tilbyder uddannelser og workshops i NARRATIVE PERSPEKTIVER har alle en systemisk og/eller narrativ uddannelsesmæssig teori og praksisbaggrund. Men de kan også have tilføjet sig mange andre tilgange. Fælles for dem alle er dog, at de har et poststrukturalistisk menneskesyn og teoretisk set – ikke blander alt som var det praksisflader der bare taler sammen og forbinder sig, fordi det minder om hinanden. Underviserne har en høj teoretisk horisont, og de har arbejdet med psykoterapi længe. Nogle er superviserer til daglig for andre professionelle, igen nogle laver organisationsudvikling, bedriver ledelses ideer. De underviser med andre ord alle indenfor den poststrukturalistiske forståelsesramme, fordi den understreger en psykologisk tænkning som går imod strukturalisme forståelser, mistillid og fejlfokusering.

Nogle af underviserne er fra huset NARRATIVE PERSPEKTIVER – andre er gæsteundervisere på workshops eller uddannelserne.

Underviserne tror på at verden hænger sammen i en form for mental økologi. At mennesker er forbundet og lever af deres relationer, såvel som de skaber relationer og dermed den verden de lever i igennem historiseringer.  Det er også sådan, du vil opleve undervisningen, fordi alle gode undervisere ved at undervisning handler om at kunne skabe en vedkommende og relationel didaktisk læringssituation.

Narrativ undervisning, når det er bedst, er et udbytterigt samarbejde, hvilket betyder at der er masser af plads til at du kan lære på din egen måde. Intentionen i NARRATIVE PERSPEKTIVER er at du får en fornemmelse for, at det narrative felt er langt mere og meget andet end en praksis metode. Det er en ideologisk radikal tænkning, som indrammer et politisk ståsted – et menneskesyn, hvor intentionaliteten hos mennesket er i højsæde.