Forsiden > Coaching > coaching forløb

coaching forløb

FAGLIG OPKVALIFICERING AF DINE KOMPETENCER

Narrativ coaching er et fagligt udviklende samarbejde mellem superviser/coach og professionel modtager af coaching. Det kan være alt fra samtale vejledning, til coaching af din konkrete praksis, konsultative virksomhed, gensidig sparring, korterevarende teoretiske indput, og hjælp til overblik over din faglige og organisatoriske færdigheder og handlemuligheder  (læs: fagligt overblik og fremadrettet ide berigelse).

  • Coaching på opgaven, konkrete problemer i faglige sager/konflikter med kollegaer/medarbejdere, der virker fastlåste
  • Konkret vejledning i brug af noter på tavlen, narrativ skriftlighed og hvordan der kan inddrages flere i en konfliktuel samtale, til hvordan indlede, mægle, skabe klarhed, afslutte en samtale og meget mere.
  • Fokus på dig selv som professionel og hvordan du befinder dig i og omkring opgaveløsningen.
  • Coaching på dine professionelle færdigheder, ideer om beslutningsprocesser undervejs og samtale praksis, gerne igennem dvd ide fremlæggelse, fordi du ønsker konkret træning i den poststrukturalistiske tankegang, lytning og spørgsmåls udvikling.
  • Fælles sparring, udveksling af tanker, ideer, som trækker os fremad ved hjælp af forskellige rammer/opgaver som forhandles og inddrages undervejs.
  • Korterevarende indput/undervisning i fx formålet med at udfolde taget-for-givet-antagelser (diskurser), tilstrækkelig udforskning af problem landskabet til at kunne finde “sprækker”, nye vinkler, teori om de narrative kort (hvis de dur her og der?), de narrative ideer og begreber, præsenteret konkret ind ifbm coaching og i relation til de mennesker, som det handler om.

Formålet er naturligvis, at du som professionel føler dig/jer hjulpet i egen faglighed i relation til egne kompetencer, overvejelser og problemstillinger.

Du behøver ikke at vide noget om narrativ teori og praksis for at modtage narrativ coaching.