Forsiden > Organisations­udvikling > Konsultationer

Konsultationer

Konsultationer

I Narrative Perspektiver tilbydes konsultationer, oplæg og undervisning ud fra et poststrukturalistisk og narrativt perspektiv, hvor konkrete opgaver/jobrammer inddrages i relation til den ønskede opgave løsning.

En konsultation på arbejdspladsen kunne fx vedrøre:

  • Hvad gør medarbejdere og ledere optaget af deres opgave?
  • Hvad er på den ene side bøvlet og på den anden side fagligt berigende?
  • Hvilke vigtige fælles fortællinger ønsker medarbejdere, mellemleder og leder?
  • Hvilken stemning ønskes tilbage? Hvad var det vigtig for i vores daglige arbejde?
  • Hvilke fortællinger er vanskelige for organisationen?
  • Hvilken effekt har de vanskelige fortællinger for alle, eller for nogle?
  • eller – hvilke fortællinger er decideret svære at tackle og hvorfor bliver de muligvis nedbrydende for samarbejdet?
  • Hvad er organisationens opgave og hvordan fortælles den i relation til vanskelighederne?
  • Hvad er ønsket og håbet for organisationen nu og på sigt?