Forsiden > Organisations­udvikling > Organisations processer

Organisations processer

Organisationer har det med at forandre sig – heldigvis

Der kan være mange gode grunde til at hidkalde en konsulent for at være med i en organisationsprocess. Dels fordi det kan være for problematisk for lederen selv at forestå en sådan proces helt uden hjælp. Lederen er jo en del af sin egen organisation og kan derfor se noget og være meget opmærksom på vigtige synsvinkler og daglige organisationsfortællinger, mens andre fortællinger/synspunkter derimod syntes at forekommer lederen helt ude for hørevidde og synsfelt. Derfor er det godt med en person udefra, som lytter med, stiller organisationen vigtige “skæve spørgsmål”, opgaver og ikke mindst forbereder en eller flere dage afhængigt at organisations drift og behov.

Som forberedelse kan det være en ide, at spørge sig selv om følgende:

 • Hvad gør medarbejdere og ledere optaget af deres opgave?
 • Hvad er organisationens opgave og hvordan fortælles den i relation til mulige vanskeligheder?
 • Hvad er på den ene side bøvlet og på den anden side fagligt berigende?
 • Hvilke vigtige fælles fortællinger ønsker medarbejdere, mellemleder(e) og leder(e)?
 • Hvilken stemning ønskes – eller ønskes tilbage? Hvad var det vigtig for?, hvem er det vigtigt for?
 • Hvilke fortællinger er vanskelige for organisationen?
 • Hvilken effekt har de vanskelige fortællinger for alle, eller for nogle?
 • Hvordan fungere det daglige sprogbrug i organisationen? Er det for let, for pænt, omsorgsfuldt?,
 • – fordækt, ironisk, kritisk, tvetydigt?
 • Hvilke tale positioner skaber sproget i organisationen for nogle, og hvilke andre bliver tavse?
 • Hvilke beslutningsprocesser anvender lederen og/eller organisationen som form for procedurer og opgaver?
 • Hvordan fungerer møder og team samarbejde?
 • Er der fortællinger som er decideret svære at tackle og hvorfor bliver de muligvis nedbrydende for samarbejdet?
 • Hvad er ønsket og håbet for organisationen nu og på sigt?