Forsiden > Organisations­udvikling > Undervisningsforløb på arbejdspladsen

Undervisningsforløb på arbejdspladsen

I Narrative Perspektiver tilbydes specifikke uddannelser til arbejdspladsen i det poststrukturalistiske og narrative perspektiv.

Undervisning kunne vedrøre enkelt dage med temaer som fx:

 • Kontekstens betydning for mødeafholdelse – eller hvordan sidder man for bordenden og får et møde til at fungere effektfuldt?
 • De tre domæner – og de mange kasketter ,eller positioner som en professionel gerne skal kunne mestre
 • Hvad gør vi ved hinanden, når vi positionerer os ved hjælp af sproget?
 • Hvordan tale med en familie, et par, eller andre i en relation –  ud fra narrative ideer og perspektiver?
 • Hvad vil det sige at lytte og stille spørgsmål som professionel leder og medarbejder?
 • At kunne adskille mennesket fra problemet – at gå fra det internaliserende sprog til det eksternaliserende sprogbrug.
 • Bevidning – hvordan få resonans og bevægelse i spil uden at komme til at manipulere med fortællingerne?

Narrativ 1 årig uddannelsesforløb – svarende til et basisår /16 hele dage:

 • Intro til fortællingerne – og mening med handling
 • Eksternaliserende sprogbrug og positionskortbrug
 • Bevidning og poetisering
 • Magt og den profesionelles position
 • Brugen af “spot on” i samtaler, som ikke er terapeutiske – men rettere pædagogiske tiltag
 • Gen-medlemsgørelse og brugen af betydningsfulde andre
 • Dvd feedback på konkret arbejde og opgave tilbagemeldinger