Forsiden > Supervision > Supervision

Supervision

Narrativ supervision er et fagligt udviklende samarbejde mellem superviser og supervisand. Det kan være alt fra samtale vejledning, til supervision af din konkrete praksis, gensidig sparring, korterevarende teoretiske indput, og super-vision (læs: fagligt overblik og fremadrettet ide berigelse).

  • Supervision på opgaven, konkrete problemer i sager, der virker fastlåste
  • Konkret vejledning i brug af noter på tavlen, narrativ brevskrivning og hvordan der kan inddrages flere i en samtale, til hvordan indlede, afslutte en samtale og meget mere.
  • Fokus på dig selv som professionel og hvordan du befinder dig i og omkring opgaveløsningen.
  • Supervision på dine professionelle færdigheder og samtale praksis igennem dvd fremlæggelse, fordi du ønsker konkret træning og supervision i den narrative samtale praksis, lytning og spørgsmåls udvikling.
  • Fælles sparring, udveksling af tanker, ideer, som trækker os fremad ved hjælp af forskellige rammer/opgaver som forhandles og inddrages undervejs.
  • Korterevarende indput/undervisning i fx formålet med at udfolde taget-for-givet-antagelser (diskurser), tilstrækkelig udforskning af problem landskabet til at kunne finde “sprækker”, teori om de narrative kort, de narrative ideer og begreber, præsenteret konkret ind i supervisions sager og i relation til de mennesker, som det handler om.

Formålet er naturligvis, at du som supervisand føler dig/jer hjulpet i egen faglighed i relation til egne kompetencer, overvejelser og problemstillinger.

Du behøver ikke at vide noget om narrativ teori og praksis for at modtage narrativ supervision/coaching.