Forsiden > Terapi > terapisamtale

terapisamtale

narrativ Terapi – skaber udsyn

Samtaler i et narrativt perspektiv er nærværende samtaler, hvor der lyttes intensivt til din måde at anskue verden på for at kunne stille relevante og vigtige spørgsmål til det, som giver dig vanskeligheder i livet. Det kan være svære hændelser, følelser og erfaringer, som du synes står i vejen for, at du kan leve livet, som du ønsker dig. Du kan være ked af noget, være ramt af stress, have mistet et betydningsfuldt menneske, eller du kan have brug for at fortælle om dine tanker og handlinger af helt andre grunde.
Det faglige udgangspunkt i terapien er, at vi foruden at tale om de væsentlige vanskeligheder også får inddraget et fokus på dine værdier og handlekraft, som har det med at blive usynlig, når tingene ser rigtig svære ud. Vi kan ikke flytte bjerge i terapi, men måske kan vi finde udsigter, som er betydeligt bedre at placere sig på, og ofte har det talte ord det med at berige vores tanker, følelser og refleksioner, så nye stier dukker op.

Terapeutiske samtaler med et narrativt perspektiv foregår i dialog, og du vil ikke opleve, at det kun er dig der taler. Sammen vil vi finde frem til, hvordan du bedst kan tale om dine vanskeligheder, får øje på andre veje, og hvordan terapien bedst bidrager i et tempo, som passer til dig. Det vil sige, at terapien er stedet, hvor du kan få “rum til at tale og genoverveje” dine egne tanker og ideer med en af os narrative terapeuter, som er aktive, med-reflekterede psykolog, der lytter, spørger og skriver for at kunne gengive dine vigtige ord og fremadrettede fortællinger undervejs.

Det kan gå relativt hurtigt, eller du kan have brug for at tale i længere tid. Begge dele er muligt, og typiske forløb hos os er på 5-10 terapeutiske samtaler. Hastigheden for hvad og hvordan noget skal ske er forskelligt og du behøver ikke have ideer om at komme forberedt eller skulle vide med sikkerhed, hvad du vil med samtalerne. Det er jo ikke sikkert, at du endnu har en fornemmelse af en “retning” fo,r hvad du mere præcist ønsker hjælp til.

For os som psykologer er det af betydning, at det er dig der bestemmer, hvad der er vigtigt at tale om og på sigt finder ud af hvad der måske er rigtigt at gøre. Vi lever alle livet forskelligt og det narrative perspektiv’s vigtige etik er, at det skal vi blive ved med. Du er aktør i dit eget liv, og sammen med en af os psykologer kan du se på, hvad du tynges af, hvad du vil og ønsker dig fremover. Ikke uden andre menneskers indflydelse, og det gør ikke nødvendigvis livet lettere at leve, men det kan være godt at afklare, hvad du ønsker og ikke ønsker at deltage i – eller hvad du selv ønsker at være medskaber af i relationen til andre omkring dig.

Du er altid velkommen til at tage en ven/eller pårørende med til de terapeutiske samtaler. Det kan være rart at komme sammen med én, som du kender og føler dig tryg ved.